2017-02-22

Debekatuta Facebook-etik lortutako argazkiak baimenik gabe argitaratzea

2017-02-22 Auzia Euskaraz!Auzitegi Goreneko arlo zibileko 1. salaren osoko bilkurak ezarri du pertsona baten norberaren irudirako eskubidea urratu duela “Opinion de Zamora” egunkariak, haren Facebook kontutik, baimenik gabe, argazki bat atera zuenean.

Arrazoi horrengatik Auzitegiak egunkaria kondenatu du gizonari 15.000 euroko kalte-ordaina ordaintzera. Horrez gainera,  debekatu dio argazki hori edozein euskarritan berriro argitaratzea, bai eta hedabidearen esku dauden ale guztietatik baztertzea agindu ere.

Gorenak azpimarratzen duenez, Interneteko sare sozial batean profila duen pertsona batek plataforma horretara argazki bat igotzeak ez dio baimenik ematen hirugarren bati argazkia erreproduzitzeko  –titularraren onespenik gabe–, publiko osoarentzat ikusgai egon arren; izan ere, Auzitegiaren arabera, ezin daiteke ondorio naturaltzat har argazkiaren erreprodukzioa, sare sozial bateko profil batean leudekeen eduki eta irudien izaera irekia izanagatik.

2017-02-17

Zoru klausulen arloan espezializatutako lehen auzialdiko epaitegi bana egongo da probintzia bakoitzean

2017-02-17 Auzia Euskaraz!

Lurralde eskumenak bide emango du herritar guztiei erantzun bera emateko; hau da, zerbitzu bera jasoko dute biztanleek probintzia desberdinetan bizita ere.

Europar Batasunaren Justizia Auzitegiak (EBJA) eman berri duen epaiak zoru klausulekin lotutako auzi kopuruan ekarriko duen gorakadari aurre egiteko, larrialdi plan bat onartu zuen Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak pasa den astean.

Epaileen gobernu organoak uste du, nahiz eta 1/2017 Errege Dekretuak  ahalbideratuko duen auzien zati bat epaitegietatik at konpontzea, hazkunde handia gerta daitekeela hurrengo hileetan EBJAren epaitik eratorritako demandetan; horiek gehitu egingo litzaizkieke gai horrekin lotuta lehen auzialdiko epaitegietan dagoeneko izapidetzen ari direnei.
   
Honako hau da mahai gainean jarritako konponbidea: probintzia bakoitzean lehen auzialdiko epaitegi bat espezializatzea, eta erabiltzaile eta kontsumitzaileen babes eta kontratazioko baldintza orokorrei buruzko auzien eskumena, lurralde osokoa, epaitegi horrek izatea.

2017-02-14

Abokatutzaren 2017-2020 Plan Estrategiko berria

2017-02-14 Auzia Euskaraz!


2017-2020 epealdirako bide orria izango den Plan Estrategikoa aurkeztu zuten aurreko astean. Xede nagusia justizia bizkorrago, modernoago eta eraginkorragoa lortzea izanik, herritarren eskubideekiko konpromisoa, berrikuntza eta aurrerapen teknologikoak izango dituzte erronkatzat, eta abokatuen jardunean ikuspegi global europarra txertatzeko ere egingo dute lan.

Helburu horiek 163 neurri zehatzen bidez landuko dituzte, azpimarragarrienak hauek dira:

- Justiziaren kalitatea hobetzea abokatutzaren parte hartze aktiboa sustatuta, eta eragile guztiekin batera justizia arloko estatu akordioa lortzea. Horrekin batera, Justiziaren Kalitate Batzorde Nazionala sortzea proposatzen da.

- Kontseilu Deontologiko Aholkularia sortzea, kontrol deontologikoa indartzeko.

- Lanbiderako sarrera eta hasierako formazioa hobetzea, eta lanbidean jarduteko trebetasun praktikoak egiaztatzeko sistema lantzea.

- Gatazken konponbiderako prozesu judizialen alternatibak sustatzea, bitartekaritza eta arbitrajea, alegia.

- Abokatuen lanaren publizitatea arautzeko sistema martxan jartzea, lanbidearen duintasuna aintzat hartuta eta organo independentea sortuta, estrajudizialki arlo horretako arazoak bideratzeko.

- Doako Justiziako arauak hobetzea zerbitzuaren kalitatea eta iraunkortasuna maximizateko. Kontuan hartuko dira baremoak eguneratzea eta ordainketaren lastertasuna.

- Errugabetasun-presuntzioa ez urratzeko, komunikabideei zuzenduriko programa berezia martxan jartzea.

- Kostuak ordaintzera kondenatzearen irizpidea berrikustea, benetako babes judiziala jasotzean epemuga-printzipioa oztopo izan ez dadin.

- Abokatutza berritzaile eta teknologikoki aurreratua garatzea. Profesionalak teknologia berriak erabiltzeko prestatzea erronka berriei aurre egiteko eta erantzun eraginkorrak emateko. 

Iturria: www.icagi.net / www.noticiasjuridicas.es

2017-02-10

Abokatuen ofiziozko txandaren zerga-salbuespena baliogabetuta

2017-02-10 Auzia Euskaraz!
Ogasun Ministerioak Zerga Agentziaren bidez ofizialki iragarri du abokatu eta prokuradoreen ofiziozko txandaren zerga-salbuespena baliogabetu duela.

Zerga Agentziaren arabera (www.agenciatributaria.es), ofiziozko txandan emandako zerbitzuak % 21eko zerga-tasa orokorraren baitan daude 2017ko urtarrilaren 26tik aurrera.

Zergen Zuzendaritza Nagusiaren irizpidea aldatu egin da, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (EBJA) 2016-07-28ko epaia (hemen kontsultatu) argitaratzearen ondorioz. Une horretara arte ofiziozko txanda ez zegoen BEZari lotuta, 1/1996ko urtarrilaren 10eko Legearen babesean.

2017-02-07

Justizia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoa abian da

2017-02-07 Auzia Euskaraz!
Inauguratu berri da Euskal Herriko Unibertsitatearen Justizia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoa, Zuzenbide Fakultatean. 

Klinika Juridikoaren proiektua giza eskubideen alde eta bazterkeriaren aurka dago konprometituta. Honakoak lortzea du xede: hasteko, Zuzenbide Fakultateko ikasleei ezagutzera ematea bidegabekeria egoera larriak bizi dituzten pertsonen eta taldeen auziak; horrez gainera, auzien analisirako eta juridikoki bideratzeko tresnak sortzea (eskubideen eta alderdi kriminologikoen ingeniaritza), ikasketetan jasotako ezagutzak eta ekimen sozialetan inplikatutako elkarteen eta erakundeen esperientziak bateratuta; bestalde, erreformak planteatzea Zuzenbideko irakaskuntzan eta kriminologiako ikasketetan, botere sistemei buruzko gogoetaren zeharkakotasuna ahalbidetzeko; eta, azkenik, botere publikoek justizia sozialaren arloko politiketan egiten duten lanean laguntzea, esku hartzeko edo hobetzeko arloak iradokita.

Maggy Barrère EHUko irakaslea da proiektuaren zuzendaria. Adierazi du Klinika Juridikoaren abiapuntua inkonformismoa dela. Legelari eredu jakin bat garatzen lagundu nahi omen du proiektu eraldatzaile honek; bidegabekerien aurrean, Zuzenbide zuzenago baten aldeko lana egiteko gune bat izan nahi du, lagunduko duena, batetik, berrikuntza pedagogikoa eta metodologikoa egiten, eta, bestetik, ingurune hurbileko arazoei buruzko gogoeta teoriko eta kritikoa lantzen.