2018-01-11

Adin nagusiko seme-alabei elikagaiak ordaintzea, lan merkatuan sartzeko ezinagatik

2018-01-11 Auzia Euskaraz!

Auzitegi Gorenak ezarri du gurasoak behartuta daudela adin nagusiko seme-alabei elikagaiak ematera, gazteek lan egonkor bat izatea eragozten duen lan arloko krisi nazionala dela eta. 

Teknologia arloko ezagutza sakona eta oso ondo prestatutako gazteek jarraitzen dute arazo larriak izaten lan merkatuan sartzeko. Hamar urteko krisi ekonomikoaren ondoren, gazteek lan baldintza prekarioak pairatzen dituzte oraindik, eta, horien  ondorioz, ez dute independentzia ekonomikoa eskuratzerik; beharrezkoa da independentzia ekonomikoa izatearen baldintza betetzea gurasoek seme-alabak elikatzeko duten betebeharra azkendutzat jotzeko (2015eko urtarrilaren 19ko Auzitegi Gorenaren epaia).

Familia elkartasunaren printzipioan oinarritzen da elikatzeko betebeharra; izaera moral eta etikoa du, bai eta betebehar legalaren izaera ere (Kode Zibilaren 142. Art.). Dena den, Kode Zibilean ez dago zehaztuta adin mugarik. Oro har, jurisprudentziaren arabera, betebehar hori ez da azkentzen seme-alabek 18 urte betetzean, luzatu egiten baita horiek diru-sarrerak izan arte, ikasketak amaitu arte edo behar bezala ordaindutako lan egonkor bat aurkitu arte. 

Auzitegi Gorenak, beraz, elikatzeko betebeharrari eustea ebazteko garaian, aintzat hartu du une honetako errealitate soziala  27 urteko seme baten kasuan, lan merkatuan berriz noiz sartuko den jakiterik ez dagoelako (2015eko urtarrilaren 19ko Auzitegi Gorenaren epaia). Horrenbestez, elikatzeko betebeharrak bere horretan jarraitzen du, gazteen langabezia orokorraren egoerak, bai gazte prestatuenenak ere, ez duelako bermatzen lanpostu bat eduki ahal izatea.


Iturria: elderecho.com

2018-01-09

"Genero-ikuspuntua abokatuen jardutean" gida berria

2018-01-09 Auzia Euskaraz!



Abokatutzaren Giza Eskubideen IV. Kongresua egin zen abenduan eta bertan aurkeztu zuten “Genero-ikuspuntua abokatuen jardunean” gida praktikoa, María Martín González eta Elena Ocejo Alvarezek sortutakoa.

Aurkezpen ekitaldian azpimarratu zuten abokatuen jardunak genero ikuspuntua izan dezakeela eta ikuspegi horri abokatuen jardunean tresna oso baliagarria izan daitekeela. Gidaren helburu nagusia da genero ikuspegia gerturatzea errealitate hori ezagutzen ez dutenei. Maria Martin abokatuak nabarmendu bezala, justizia benetako justizia izateko berdintasunean oinarritu behar da. Gogora ekarri zuen zuzenbidea ez dela zientzia neutral eta objektiboa, eta estereotipoek zipriztinduta dagoenez berdintasunetik urruntzen gaituela maiz. Haren  hitzetan abokatutzaren ardura da, epaietan genero-ikuspuntua kontuan hartzea, bai eta, prozesu judizialen eraginkortasuna bermatze aldera, emakumeek jasaten duten berdintasun eza aintzat hartzea ere. Horrez gain, emakumeek justiziara jotzeko daukaten aukera mugatuagoa denez, konpentsazio mekanismoak ezarri behar direla aipatu zuen. Maria Martinen iritziz, genero ikuspuntuan gizartean benetako aldaketa eman dadin, ezinbestekoa da epaile, fiskal, abokatu eta elkargo profesionalen inplikazioa.

Gida kontsultagai dago sarean, esteka honetan. Lan tresna izan nahi duen gida berria lau ataletan dago antolatuta. Lehenengo kapituluan justizia eta berdintasunari buruzko oinarrizko kontzeptuak jasotzen dira. Bigarrenean, praktikari buruzko informazioa, abokatuentzat tresnak, eta azken bi kapituluetan marko juridikoa eta jurisprudentzia.


Iturria: ICAGI 

2018-01-04

Urtarriletik aurrera Espainiak automatikoki trukatuko du zerga-informazioa beste herrialde batzuekin

2018-01-04 Auzia Euskaraz!




Herrialde batzuek, tartean Espainiak, konpromisoa hartu dute 2018tik aurrera zerga-informazioa automatikoki trukatzeko, prozesua azkartze aldera. Akordioa 2016koa da eta zerga gaietarako Elkarren Laguntza Administratiborako Hitzarmen Aldeaniztunaren xedapenetan du oinarria. Helburua da txosten fiskalak herrialdez herrialde trukatu ahal izatea, aldebiko akordioak sinatzen egon beharrik gabe.

Espainiak iaz sinatu zuen  aipatutako akordioa Parisen, beste 30 estaturekin batera, eta horrek ahalbidetuko du ezagutzea zenbat ordaintzen duten multinazionalek herrialde bakoitzean. Izan ere, multinazionalak behartuta daude txostenak herrialdeka aurkeztera, jarduera duten estatuetan ordaintzen dituzten zergak modu bereizian emanda.

Herrialdekako informazio trukea Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akzio planaren barruan dago, eta honako hauen aurka borrokatzea du xede: zerga-oinarrien jaitsiera, zerga-plangintza erasokorra eta enpresen irabazien transferentzia artifiziala.

Erregelamenduaren arabera, Espainian egoitza duten multinazionalak, 750 milioi baino gehiagoko negozio-zifra eta talde batean nagusi izaera baldin badute, behartuta daude 2016tik aurrera ordaintzen dituzten zergak modu horretan aurkeztera, baita informazio trukaketa automatikorako akordioa ez dagoen herrialdeetan egoitza duten enpresen filialak ere.


2017-12-21

Genero-berdintasuna abokatutzan errealitate izatetik urrun

2017-12-21 Auzia Euskaraz!

  • Emakumezko abokatuen % 63 diru-sarrera profesionalen batez bestekoaren (1.750 euro/hil) azpitik daude, gizonezkoen % 48aren aldean.
  • Emakumeen % 48k uste dute egoera hobetu egin dela azkenengo 10 urteotan;  uste hori duten gizonen ehunekoa, aldiz, % 69koa da.
  • Emakumezko abokatuen % 77ren arabera, goi karguak gizonezkoek okupatzearen aldeko joera dago.
  • Inkesta erantzun duten emakumeen erdiek baino gehiagok (% 57) onartzen dute diskriminatuak izan direla inoiz haien lan-jardueran.
  • Inkesta erantzun dutenen gehiengoak uste du berdintasunari buruzko araua hobetu daitekeela.

Espainiako estatuan diharduten abokatuen gehiengoak –emakume zein gizon– uste du Espainiako abokatutzan genero-berdintasuna lehentasunezko helburu izan behar duela. Profesional juridiko horien aburuz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu eta lehenetsi beharko lukete euren jardueran Kontseilu Nagusiak, kontseilu autonomikoak eta abokatuen elkargoek.

Lehen aldia da Estatuan abokatutza zein justizia barruko genero-berdinasunari buruzko inkesta handi bat egiten dela, eta aurreko horiek ondorio nagusietako batzuk izan dira.

Txostenak azpimarratzen du, emakume eta gizonak funtsezko gaietan bat datozen arren, desadostasun esanguratsuak ere badaudela; eta hortik ondorioztatzen da egungo egoera ideala izatetik urrun dagoela genero berdintasunaren alorrean. Izan ere, inkestaren emaitzak generoka aztertuta, islatzen den errealitatea erabat desberdina da.

Inkestaren datu xehatuak eta azalpenak ikusteko, sakatu hemen


Iturria: ICAGI.NET

2017-12-19

Desgaitasuna duten pertsonak zinpekoen epaimahaiko kide izan ahalko dira

2017-12-19 Auzia Euskaraz!



2/1995 Lege Organikoak, maiatzaren 22koak, Zinpeko Epaimahaiari buruzkoak, mugatu egiten zuen desgaitasuna duten pertsonek zinpeko epaimahaietako kide izateko aukera. Erreformaren bidez, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruz hartutako nazioarteko konpromisoak beteko ditu Espainiak.

Desgaitasuna duten pertsonei buruzko Nazio Batuen Erakundearen Hitzarmenak ezartzen du  estatu kideek bermatu egin behar dutela pertsona horiek justiziarako sarbidea dutela gainerakoen baldintza berberetan, baita partaide zuzen edo zeharkako gisa benetako funtzioetan jarduteko prozedurei dagokionez ere.

Justizia barruko alor bereziki adierazgarria da Konstituzioaren 125. artikulua, bertan bermatzen baita zinpeko epaimahaian parte hartzeko aukera. Lege Organikoko 8. artikuluak baldintza gisa zehazten zuen, aldiz, traba fisiko, psikiko eta sentsorialik ez izatea. 

Erreformaren ondoren, desgaitasuna duten pertsonak ezingo dira epaimahaikide izateko funtziotik baztertu arrazoi horregatik, eta Justizia Administrazioak haien esku jarri beharko ditu beharrezko laguntzak, bai eta beharrezko doikuntzak egin ere, zeregin hori normaltasunez egin ahal izan dezaten.

Erreforma 2018ko otsailaren 14an sartuko da indarrean.


Iturria: elderecho.com