2017-07-21

EAEko eta Nafarroako familia zuzenbideak aztertu dituzte UEUko ikastaroetan

2017-07-21 Auzia Euskaraz!

'Egitatezko bikoteak eta umeen zaintza euskal Zuzenbide Zibilean' izeneko ikastaroa izan zen ekainean Iruñean. Iazko Udako Ikastaroetan, Euskal Zuzenbide Zibilaren gaineko azterketa konparatua lantzen hasi ziren, eta, aurten, segida eman diote gaiari. Ikastaroko arduradunak bi dira: Roldan Jimeno, Historian doktorea eta Zuzenbidearen Historian irakaslea (NUP), eta Itziar Alkorta, Zuzenbide Zibileko irakasle titularra (UPV/EHU).

Nafarroako eta EAEko zuzenbide pribatuek -alegia, familia, oinordetza, jabetza eta horrelakoak arautzen dituzten legeak eta ohiturak- beren ibilbide propioa hartu zuen aspaldi. XIX. mendetik aurrera, Kode Zibila egin zenetik, zuzenbide horiek baztertzera jo izan du Estatuak, harik eta 1978ko Espainiako Konstituzioarekin Erkidego biei aukera eman zitzaien arte erakunde pribatuak eguneratzeko. Aukera horretaz baliatu izan da Eusko Legebiltzarra, EAE osorako oinordetza eta familia zuzenbiderako arau berriak, egungo gizarteari egokituak, ezartzeko. Nafarroan, aldiz, Francoren garaiko lege batek arautzen du oraindik orain familia zuzenbidea.

Gaiari ikuspegi integral batetik heltzea izan dute helburu ikastaroan. Bildu nahi izan dituzte, batetik, abokatu, unibertsitateko irakasle, soziologo, historiagileak eta abar, gaiaren ikuspegi zabal bat emateko,eta, bestetik, Nafarroako eta EAEko espezialistak, ikuspegi desberdinak alderatzeko.2017-07-12

Doako Justiziaren eta Ofiziozko Txandaren aldeko Eguna

2017-07-12 Auzia Euskaraz!


Duela 6 urtetik, Doako Justiziaren eta Ofiziozko Txandaren aldeko Eguna ospatzen da uztailaren 12an. Helburua da, besteak beste, defendatu eta plazaratzea estatuan 45.300 ofiziozko abokatuk egiten duten lana zerbitzu hori eskaini ahal izateko 24 orduz eta urteko 365 egunetan. Abokatuen elkargoek, gaurko egunaren harira, hainbat ekitaldi, ekintza eta ospakizun antolatu dituzte.

Baliabide nahikorik gabeko herritarrei doako justizia erabili ahal izateko eskubidea aitortzen die legeriak. Zerbitzu horren barruan sartzen dira, esaterako, abokatu zein prokuradorea doan izatea eta judizioetatik eratorritako gastuak ordaindu beharrik ez izatea (adituen txostenak, fidantzak…).

Une hauetan, doako justiziako eskabide ohikoenek krisiarekin dute zerikusia. Adibidez, hipoteka betearazpeneko kasuetan, herritarrek haien etxebizitza ordaintzeko baliabide ekonomikorik izan ez eta doako laguntza eskatzen dute. Familia arloan, neurriak aldarazteko eskabideak, banantze edo dibortzietatik eratorritakoak, oso ohikoak dira; izan ere, aurrez ezarritako pentsioak ordaintzeko zailtasun handiak dituzte herritarrek, eta, horregatik, neurri horiek aldatzeko eskatzen dute. Azkenik, ez ordaintzeak eragindako utzarazpen kasuak askotan izaten dira, beren egoera ekonomikoan aldaketak izan direlako, maizterrek ezin diotelako alokairuari aurre egin.

Iturria: www.abogacia.es

2017-07-11

Auzitegi Gorenak atzera bota du ebasketa arinetan berrerorle anitzei zigorrak handitzea

2017-07-11 Auzia Euskaraz!Auzitegi Goreneko 2. Salaren osoko bilkurak aditzera eman du beharra dagoela ebasketa delituaren 2015eko erreforman onartutako zigor handitzearen interpretazio murriztaileagoa egiteko. Erreformaren arabera, 400 euro gainditzen ez dituzten ebasketak isun bidez zigortzen dira. Dena den, ebasketaren egileak aurrekari penalak baditu -berrerorle anitza izateagatik-, eta, gutxienez, hiru aldiz kondenatua izan bada, 3 urte arteko kartzela-zigorra izatera hel daiteke.

2. Salak ulertu du –bilkura osatu zuten 17 magistratuetatik 6k boto partikularra eman zuten-, zigorraren hiperaregotze-efektua gauzatzeko, ez dela nahikoa aurrekariak izatea delitu arinengatik. Gorenak azpimarratu du, efektu hori aplikatzeko, “larritasun txikiko delituek” , gutxienez, egon behar dutela jasota, berrerorlearen aurrekari penalen orrian , horiek 3 hilabetetik 5 urterako kartzela-zigorra izan baitezakete, delitu arinek ez bezala  (isun bidez zigortzen dira delitu arinak). Gainera, adierazi du ez dela arrazoizkoa kasu bat berrerortze anitz gisa definitzeko, delitu arinak aintzat hartzea; izan ere, horiek espresuki salbuetsita daude, berrerortzearen astungarri orokor ez-askotarikoa balioesteko garaian; Zigor Kodearen 22.8. artikuluan dago jasota hori.

Goreneko magistratu gehienen irizpidea da proportzionaltasun-printzipioari jarraitzea erreforma interpretatzerakoan, eta, horrela, saihestea tratu penal bera ematea margolari klasiko baten koadroa ebatsi duenari eta gehienez 50 euro daukaten 4 diru-zorro ostu dituenari.

Jatorrizko iturria: www.poderjudicial.es

2017-07-07

LEGEA ETA EUSKARA: 2016ko bigarren seihilekoaren kronika

2017-07-07 Auzia Euskaraz!


Kataluniako “Revista de Llengua i Dret” aldizkariko 67. zenbakirako Iñigo Urrutia Libaronak idatzitako azken kolaborazioan, 2016ko bigarren seihilekoan euskararen erabileraren inguruan jasotako berrikuntza jurisdikzionalak eta arau berriak bildu ditu. 

Jatorrizko artikulua hemen aurkituko duzue (gaztelaniaz). 

Nagusiki bi zati bereizten dira testuan. Lehenengoan, euskararen gaineko erabaki jurisdikzional interesgarrienak azaltzen dira, tartean:  kontratazioko klausula linguistikoei buruzko erabaki berri bat (EAEko Auzitegi Nagusiaren 2016ko uztailaren 21eko epaia -2206/2016-), diruz lagundutako jardueren erregimen linguistikoari buruzko bi erabaki (EAEko Auzitegi Nagusiaren 2016ko urriaren 14ko epaia -3278/2016- eta EAEko Auzitegi Nagusiaren 2016ko azaroaren 28ko epaia -3681/2016-) eta Zarauzko euskararen erabilera normalizatzeko planaren kontrako epaia (EAEko Auzitegi Nagusiaren 2016ko irailaren 28ko epaia -2876/2016-).

Lanaren bigarren atalean, seihileko horretan argitaratutako euskararen inguruko araudiaren analisia jasotzen da; besteak beste, 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena, eta Jaurlaritzaren antolaketari buruzko 24/2016 Dekretua, azaroaren 26koa. 

2017-07-04

Desgaitasuna duten pertsonei ezkontzeko mugak murrizten dizkien lege-erreforma indarrean sartu da

2017-07-04 Auzia Euskaraz!


Ekainaren 30ean sartu zen indarrean desgaitasuna duten pertsonak ezkondu ahal izateko mugak murrizten dituen lege aldaketa. Gizarte zibilaren, hainbat mugimendu asoziatiboren eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren eskariari erantzuten dio aldaketa horrek. 

Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE), pasa den ostegunean, ekainak 29, 4/2017 Legea argitaratu zuen, ekainaren 28koa, Borondatezko Jurisdikzioari buruzko uztailaren 2ko 15/2015 Legea aldatzen duena.

Lege-erreforma horrekin, 15/2015 Legeak ezkongaien gaitasun baldintzei buruz sortarazten zituen interpretazio-zalantzak argitzen dira. Ezkontzeko, medikuaren irizpena behar dela ezartzen zuen lege horrek, horrela ezarri ere: “Laguntza-neurriak egonda ere, ezkontideetako batek baldin badu osasun arloko ezaugarri bat  modu ageriko, kategoriko eta funtsezkoan eragozten diona ezkontzeko adostasuna ematea, eta soilik horrelako ezohiko kasuetan, medikuaren irizpena eskatuko da, adostasun hori emateko gaitasunari buruz”. 

Testu berriak desgaitasuna duten pertsonen babesa indartu ere egiten du; izan ere, ezartzen du Justizia Administrazioaren letradu, notario, erregistro zibilaren arduradun edo espedientea izapidetzen duten funtzionarioek laguntza teknikoa, materiala, bai eta pertsonen laguntza ere, eska diezaieketela hasieran aipatutako mugimendu asoziatiboei zein administrazioei, ezkontideek adostasuna ematea, hura interpretatzea eta jasotzea bideratzeko.

Jatorrizko iturria: www.elderecho.com