2017-04-25

Eusko Jaurlaritzaren Biktimari Laguntzeko Zerbitzuak 2016ko memoria aurkeztu du

2017-04-25 Auzia Euskaraz!


Jaurlaritzak doan eskaintzen duen zerbitzu honen xedea da esku-hartze integrala (psikologikoa, soziala eta juridikoa) eskaintzea delituen biktima diren EAEko herritarrei.

2016ko jarduera txostenetik ondorioztatzen da urtetik urtera gero eta herritar gehiagok jasotzen dituztela zerbitzu horiek. Iaz, guztira 2.276 pertsonari eman zitzaien laguntza; % 80rentzat lehenengo aldia izan zen eta gainontzekoek aurretik hasitako arreta zerbitzuari eman diote jarraipena. 

Aurreko urteetako joerari eutsiz, Biktimari Laguntzeko Zerbitzura jo duten gehienak (% 80) emakumezkoak izan dira, iaz 1.833. Espediente guztien % 73 indarkeria matxista eta etxeko indarkeriari lotutakoak izan dira (% 52 emakumeen aurkako indarkeria eta % 21 etxeko indarkeria). 

Memoria osorik irakurtzeko jo www.justizia.net-eko Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren atalera

Iturria: www.justizia.net

2017-04-19

2017ko Europar Batasuneko justizia adierazleak

2017-04-19 Auzia Euskaraz!

Europako Batzordeak aurkeztu berri du 2017ko justizia adierazleen koadroa. Helburua da, EBeko estatuen sistema judizialen eraginkortasuna hobetzea. Aurtengo adierazleak nagusiki sistema judizialen funtzionamenduaren alderdi berrienetan zentratzen dira, besteak beste, kontsumitzaileek justiziara jotzeko duten erraztasunean eta kontsumitzaileek enpresei erreklamazioak egiteko erabiltzen dituzten kanaletan. Horrez gain, lehenengo aldia da kapitalen zuritzea zigortzeko prozesuen iraupena zenbatekoa den jasotzen dela.

Laburbilduz, honako hauek dira 2017ko adierazle koadroaren ondorio nagusiak:

  • Arlo zibilean eta merkataritza arloan prozesu judizialak laburragoak izan dira
  • Kontsumitzaileen babeserako neurriak aplikatzen dira, nahiz eta alde handiak dauden estatu batetik bestera.
  • Kapitalen zuritzearen aurkako borrokari buruzko informazioa jaso da lehenengo aldiz eta  prozesu horien iraupenean alde nabarmenak daudela ikusi da.
  • Zenbait estatutan, herritar txiroenek justiziara sarbide mugatua izaten jarraitzen dute jurisdikzio jakinetan.
  • Informazio eta komunikazio teknologien erabilera mugatua da hainbat herrialdetan, batez ere, sinadura elektronikoaren erabilerari dagokiona.
  • Herritarren independentzia judizialaren pertzepzioa hobetu edo mantendu egin da.
  • Zenbait estatutan kalitate arauak ezartzen dira prozesu judizial luzeegiak ekiditek.


Iturria: www.elderecho.com

2017-04-11

Euskadi da proportzioan emakume epaile gehien duen erkidegoa

2017-04-11 Auzia Euskaraz!

Karrera judizialeko hamar kidetik sei emakumeak dira Euskal Autonomia Erkidegoan; horrenbestez, Euskadi da proportzioan epaile eta magistratu emakume gehien duen erkidegoa. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Estatistika Atalak karrera judizialaren egiturari buruz egindako txostenean agertzen da datua.

Estatuko 17 erkidegoetatik 13tan emakumeak dira nagusi. EAEn epaile eta magistratu emakumeak % 60,5 dira, Galizian % 57,4, Errioxan % 56,8, Madrilen % 56,3 eta Katalunian % 56. Gizonezkoen kopurua % 50 baino handiagoa da Aragoin, Gaztela eta Leonen, Murtzian, eta Nafarroan.

Estatistika Atalak argitaratutako txosten horrek dio, halaber, 50 urtetik beherako epaile eta magistratu guztien % 64 emakumeak direla. 51 eta 72 urte urtekoen artean datuak bestelakoak dira; izan ere, adin tarte horretan, % 60 baino gehiago gizonezkoak dira.2017-04-07

Gero eta gehiago erabiltzen da Familia Bitartekaritzako Zerbitzua

2017-04-07 Auzia Euskaraz!


Aurkeztu berri dute Familia Bitartekaritzako Zerbitzuaren 2016ko jardunari buruzko txostena. Datuek erakusten dute hazi egin dela zerbitzua erabiltzen dutenen kopurua; zehazki, 2016an, 10.666 pertsona artatu zituzten esku-hartzearen hiru mailetan (aurrebitartekaritza, bitartekaritza eta jarraipena), eta 2.028 espediente abiarazi ziren (1.153 Bizkaian, 453 Araban eta 422 Gipuzkoan). Gainera, zerbitzua erabiltzen dutenen ehuneko handi batek (%78,1) akordioa lortzen du.

Familia Bitartekaritzako Zerbitzua Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren doako zerbitzu publiko eta boluntarioa da, familia-gatazkak dituzten pertsonei eskaintzen zaiena. Lantaldea diziplinarteko familia-bitartekariek eta arlo sozialeko, psikologikoko eta juridikoko adituek osatzen dute, eta aldeei beren kabuz gatazkak adiskidetasunez konpontzeko irtenbideak aurkitzen laguntzea du helburu. Lehenengo zerbitzua Bilbon jarri zen abian 1996an, eta, gerora, Donostiako eta Gasteizko bulego-sarea gehitu zitzaion, azken hori 2012an. Ordutik,  gero eta jende gehiagok egiten du bitartekaritzaren aldeko apustua familiako gatazkak konpontzeko, eta urtetik urtera handiagoa da zerbitzuarekiko gogobetetzea.

2017-04-04

Desgaitasuna duten adingabeen irudiak ikus-entzunezkoetan erabiltzeari buruzko instrukzioa argitaratu du Estatuko Fiskal Nagusiak

2017-04-04 Auzia Euskaraz!


Desgaitasuna duten adingabekoen ohore, intimitate eta irudi eskubideak ikus-entzunezko bitartekoen aurrean babesteko 1/2017 instrukzioa sinatu zuen Jose Manuel Maza Estatuko Fiskal Nagusiak. Instrukzioarekin, desgaitasuna duten pertsonen  eskubideak babesteko eta zaintzeko Diputatuen Kongresuaren aurrean hartutako konpromisoetako bat bete da, Mazak azaldutakoaren arabera. CERMIko kideekin (CERMI: Ezgaitasunak dituzten Pertsonen Ordezkarien Espainiako Batzordea) izandako bileraren amaieran sinatu zuten hitzarmena. 

Instrukzio horrekin, hiritarren eskubide juridikoa bermatzen da, antzeko gertaeretan erantzun bateratua eman ahal delako. 

Espainiak sinatutako Nazioarteko Hitzarmenetan exijitzen da desgaitasuna duten adingabekoei errespetuzko tratua ematea eta beren identifikazioa babestea. Fiskal Nagusiaren iritzian, idatzizko prentsan eta telebistan urra daitezke adingabekoen eskubideak.

Dokumentua ikusteko, sakatu hemen.

Iturria: www.icagi.net