Euskadiko operadore juridikoei prestakuntza emateko, IVAP eta BJKN lankidetzan

2018-03-15 Auzia Euskaraz!

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, BJKN-k, eta Herri Administrazioaren Euskal Erakundeak, IVAPek, prestakuntza-arloan 2017ko maiatzaren 25ean sinatu zuten hitzarmena luzatzea onetsi du Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak martxoan. Bi erakundeek uste dute hertsiki lankidetzan jarduteak onurak ematen dizkiela, prestakuntza-arloan esleituta dituzten funtzioak betetzeko. 

Horrela, 2018ko abenduaren 31ra arte, BJKN-k eta IVAPek konpromisoa hartzen dute Euskadiko karrera judizialeko kideei eta euskal administrazio publikoetako langileei zuzendutako zikloak, ikastaroak, mintegiak, hizketaldiak eta mahai-inguruak garatzen eta antolatzen jarraitzeko. Adostutakoaren arabera, aldeetako bakoitzak jarraitu beharko du programatzeko aurreikusita izan dituen prestakuntza-jardueren berri ematen, sasoiz, beste aldeari parte hartzen duen ala ez erabakitzeko aukera emateko.

Era berean, segimendu-batzordeak jarraituko du bi erakundeak koordinatzen. Alde sinatzaile bakoitzeko bi ordezkarik eratzen duten batzordeak - BJKN eta IVAP- kontrolatu eta ebaluatu egiten ditu egin beharreko jarduerak.

Informazio gehiago Irekia web gunean.

Epaibiko posta elektroniko berria: epaibi@justizia.eus

2018-03-15 Auzia Euskaraz!

Epaibi hizkuntza normalizazioko taldea da, epaitegietako euskararen erabilera normalizatua bultzatzen dugu, eta gure helburu nagusia da Justizia Administrazioarekiko harremanetan herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzea, bi hizkuntza ofizialak erabili ahal izan daitezen.


Gaurtik aurrera posta helbide berria dugu epaibi@justizia.eus.  Postaren luzapena sinplifikatu nahi izan dugu errazago izan dadin gurekin harremanetan jartzea.

Aurreko posta-helbidea, epaibi@aju.ej-gv.es, behin-behinean mantenduko den arren, helbide berrira lehenbailehen aldatzea gomendatzen dizugu.

Idatzi helbide berrira euskararen inguruan dituzun iradokizunak, eskaerak edo iruzkinak gurekin partekatzen jarraitzeko.EAE, 2017. urtean auzi-kopuru gutxien izan duen bigarren erkidegoa

2018-03-15 Auzia Euskaraz!
2017. urtean demanda judizial gutxien izan duen bigarren autonomia erkidegoa da Euskadi. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak emandako datuen arabera, auzi-kopurua 1.000 biztanleko 93,5ekoa izan da.


Auzien ebazpen-tasari dagokionez, EAEn 0,95ekoa izan da: 0,94 Zibil-arloan, 1,01 Zigor-arloan,  0,61 Administrazioarekiko auzien arloan eta 0,96 Lan -arloan.Bestetik, amaitu gabe dauden auzien tasa –epe amaieran amaitzeke dauden auzien eta epearen barruan ebatzitakoen arteko aldea neurtzen duena- 0,40koa da EAEn. Altuena Administrazioarekiko auzien arloak dauka (1,31) eta ondoren Lan-arloa (0,48), Zibil-arloa (0,46) eta Zigor-arloa (0,24) daude.


Azkenik, EAEko epaitegi eta auzitegien pilaketa-tasa 1,38koa da (1,47 Zibil-arloan, 1,21 Zigor-arloan, 1,48 Lan-arloan eta 2,29 Administrazioarekiko auzien arloan


Iturria: Botere Judiziala - 2018ko martxoaren 13a

IVAPek argitaratu du “Sektore publikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen araubide juridikoaren erreformari buruzko Glosario Konparatua” liburua

2018-03-01 Auzia Euskaraz!

René Javier Santamaría Arinas jaunaren “Sektore publikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen araubide juridikoaren erreformari buruzko Glosario Konparatua” liburua argitaratu du IVAPek, prozedura administratiboaren eta herri-administrazioen araubide juridikoaren legeria orokorrean izandako aldaketak ezagutzera emateko helburuz.

Tresna erabilerraza da: modu laburrean azalduta dago aldaketa, baina, aldi berean, zorrotza da edukietan; izandako aldaketen berri ematen du era azkarrean, eskuragarrian eta sistematizatuan. Helburu horiekin osatu da argitalpena. Edukia taulatan antolatuta dago, eta, taulen barruan, aldaketaren kokapena, eduki esanguratsuena eta aipatzen diren artikuluak aplikatzeko guztiz garrantzitsuak diren oharrak dauzkagu, indarrean noiz sartuko den nabarmenduta. Egitura horrek, bada, izandako aldaketa guztien zerrenda azkar eta ordenan ikusten uzten digu; eta, horrekin batera, dagokion unean eta jardueran eragina duten aldaketak sakonago aztertzeko aukera ematen digu.


Adin nagusiko seme-alabei elikagaiak ordaintzea, lan merkatuan sartzeko ezinagatik

2018-01-11 Auzia Euskaraz!

Auzitegi Gorenak ezarri du gurasoak behartuta daudela adin nagusiko seme-alabei elikagaiak ematera, gazteek lan egonkor bat izatea eragozten duen lan arloko krisi nazionala dela eta. 

Teknologia arloko ezagutza sakona eta oso ondo prestatutako gazteek jarraitzen dute arazo larriak izaten lan merkatuan sartzeko. Hamar urteko krisi ekonomikoaren ondoren, gazteek lan baldintza prekarioak pairatzen dituzte oraindik, eta, horien  ondorioz, ez dute independentzia ekonomikoa eskuratzerik; beharrezkoa da independentzia ekonomikoa izatearen baldintza betetzea gurasoek seme-alabak elikatzeko duten betebeharra azkendutzat jotzeko (2015eko urtarrilaren 19ko Auzitegi Gorenaren epaia).

Familia elkartasunaren printzipioan oinarritzen da elikatzeko betebeharra; izaera moral eta etikoa du, bai eta betebehar legalaren izaera ere (Kode Zibilaren 142. Art.). Dena den, Kode Zibilean ez dago zehaztuta adin mugarik. Oro har, jurisprudentziaren arabera, betebehar hori ez da azkentzen seme-alabek 18 urte betetzean, luzatu egiten baita horiek diru-sarrerak izan arte, ikasketak amaitu arte edo behar bezala ordaindutako lan egonkor bat aurkitu arte. 

Auzitegi Gorenak, beraz, elikatzeko betebeharrari eustea ebazteko garaian, aintzat hartu du une honetako errealitate soziala  27 urteko seme baten kasuan, lan merkatuan berriz noiz sartuko den jakiterik ez dagoelako (2015eko urtarrilaren 19ko Auzitegi Gorenaren epaia). Horrenbestez, elikatzeko betebeharrak bere horretan jarraitzen du, gazteen langabezia orokorraren egoerak, bai gazte prestatuenenak ere, ez duelako bermatzen lanpostu bat eduki ahal izatea.


Iturria: elderecho.com