“sin perjuicio de” euskaraz modu askotaragorabehera / baina / eragozpenik gabe
kalterik gabe / kaltetan gabe

Euskara juridikoaren pilula askotan gaztelaniazko termino zehatzak euskara emateko modu zuzenak azaltzen ditugun. Gaur “sin perjuicio de” esapidea hautatu dugu eta esan beharreko lehenengo gauza da esapide bat dela, ez termino bat.Horrek zer esan nahi du? Bada, gauza bera adierazteko forma gehiago daudela, bai gaztelaniaz bai euskaraz. “Sin perjuicio de” esapidea asko erabiltzen da gaztelaniaz arlo juridikoan; euskaraz, aldiz, hori adierazteko “kalterik gabe/ kaltetan gabe” esapideen ordez, bestelako batzuk erabiltzea gomendatzen da. Esaterako: “baina”, “gorabehera”, “baztertu gabe”, esaldiak esanahi horren arabera moldatzea eta abar.

Adibide batzuk:
  •  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.1 LJCA.
           Eragotzi gabe AAJLko 51.1 artikuluan xedatutakoa.
  • Calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para costas.
          Kostuen zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa ondoren egingo baita.
  • Sin perjuicio de su derecho a designar durante el curso de la causa a un Letrado de su elección.
          Hala ere, eskubidea izango dute haiek aukeratutako letradua izendatzeko auzia    bideratzen ari den bitartean.
  • Contra el presente decreto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución originaria...
         Dekretu honen aurka ez dago errekurtsorik jartzerik. Jatorrizko ebazpenaren aurka,   ostera, hura jakinaraztean zehaztutako errekurtsoak jar daitezke.


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.