“zati batean”, “zatikako” edo “partzial”?


zati batean / zatikako / partzial

Hirurak zuzenak dira, hemen adibide batzuk:

  •  Ezintasun iraunkor partzial
Incapacidad permanente parcial 
  •  Indultu partzial; zatikako indultu
Indulto parcial

  • Betearazpena zati batean ukatze
Denegación parcial de la ejecución

  •  Zati bateko kaudimengabezia; kaudimengabezia partzial
Insolvencia parcial

  •  Kalte-ordaina zati batean ordaintzea
Abono parcial de indemnizacion

  • Zati batean erreforma-errekurtsoa onesten duen autoa
Auto estimando parcialmente recurso reforma

  •  Zatikako ezerezteak egin behar direnetan ere, xedapen hauek aplika daitezke.
Estas disposiciones son igualmente aplicables a las cancelaciones parciales, cuando procedan.


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.