“zati batean”, “zatikako” edo “partzial”?


zati batean / zatikako / partzial

Hirurak zuzenak dira, hemen adibide batzuk:

  •          Ezintasun iraunkor partzial
Incapacidad permanente parcial 
  •           Indultu partzial; zatikako indultu
Indulto parcial

  •      Betearazpena zati batean ukatze
Denegación parcial de la ejecución

  •      Zati bateko kaudimengabezia; kaudimengabezia partzial
Insolvencia parcial

  •           Kalte-ordaina zati batean ordaintzea
Abono parcial de indemnizacion

  •      Zati batean erreforma-errekurtsoa onesten duen autoa
Auto estimando parcialmente recurso reforma

  •           Zatikako ezerezteak egin behar direnetan ere, xedapen hauek aplika daitezke.
Estas disposiciones son igualmente aplicables a las cancelaciones parciales, cuando procedan.


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.