“a los autos de su razón” euskaraz, nola?dagokien autoei

Oso ohikoa dugu epaitegietako idazkietan erdarazko esapide hau: El anterior escrito presentado por X únase a los autos de su razón”.
“De su razón” horren esanahia idazkia auto jakin batzuei dagokiela baino ez da, eta, horregatik, esapidea euskaraz emateko orduan, “dagokien autoei” formula erabiltzen dugu.

Kontuan izan “dagokien” erabiltzen dugula, eta ez “dagozkion”, idazkia autoei dagokiela ulertzen baitugu, eta ez autoak idazkiari. Noski, idazki bat baino gehiago eransten denean, “dagozkien autoei” erabiliko dugu.  • El anterior escrito únase a los autos de su razón

   Erants bekie aurreko idazkia dagokien autoei

  • Los anteriores escritos únanse a los autos de su razón

   Erants bekizkie aurreko idazkiak dagozkien autoei
·       
    Bestalde, kontuan hartu ez diogula jarraitzen erdarazko esaldiko hurrenkerari, baizik eta eransteko agindua ematen duen pasartea esaldiaren hasieran kokatzen dugula, horrela egokiago ematen baita informazioa:


  • El escrito presentado por el procurador X en nombre y representación de Y, únase a los autos de su razón

·            Erants bekie dagokien autoei X prokuradoreak Yren izenean eta          ordezkaritzan aurkeztutako idazkiairuzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.