“Eskumen”, “eskudun” eta “eskudantzia” ez dira gauza beraEskumen = competencia
Eskudun = competente
Eskudantzia = atribución


Definizioak

Eskumen: Epaileak edo auzitegiak auziaz arduratzeko duen ahala edo betebeharra.
Eskudun: Eskumena duena.
Eskudantzia: Agintaritza edo organo baten ahalmen edo eskumenen artean dauden egintzak edo gaiak.

Eskumen motak:
Eskumen funtzional (competencia funcional): Prozesuko lehen auzialdiaren, intzidenteen, errekurtsoen, kautela-neurrien eta epai-betearazpenen ezagutza eta ardura zein jurisdikzio-organori dagokion zehazten duen irizpidea.
Eskumen objektibo (competencia objetiva): Prozesuko materia eta munta oinarri hartuta, jarduteko ahala zein jurisdikzio-organori dagokion zehazten duen irizpidea.


Adibide batzuk:

  • Zuzeneko laguntza emateko unitate prozesal bakoitzean idazkari judizial bat izango da, dagozkion eskumen eta funtzioak betetzeko. / Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un secretario judicial que ejercerá las competencias y funciones que le son propias.

  •  Lurralde-eskumenari dagokionez, epaitegi hau eskuduna da PZLko 769.3 art.an oinarrituta. / En cuanto a la competencia territorial, este juzgado resulta competente por aplicación del artículo 769.3 de la LECn.

  • Konstituzioak bermaturiko toki-autonomia urratu den ala ez deklaratuko du epaiak, eta, dagokionaren arabera, eskumen eztabaidatuaren titulartasuna edo eskudantzia zeinek duen zehaztuko; toki-autonomia urratuz sorturiko egitatezko edo zuzenbidezko egoerei buruz, dagokiona ebatziko du epaiak / La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local.


Iturria: EUSKALTERM


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.