“Caducidad procesal” euskaraz, nola?Caducidad procesal, caducidad del proceso = Prozesua iraungitze, iraungitze prozesal

Definizioa

Legean zehaztutako denboran alderdiek jarduerarik egin ez dutelako prozesua bukatzeko egintza prozesala. Arrazoi prozesaletan oinarrituta, prozesua modu ezohikoan bukatzeko moduetako bat da. Auto bidez adierazten da.

Adibideak

  • Dispone así mismo, el apartado 3 de este artículo 240, que la declaración de caducidad no contendrá imposición de costas = 240. artikuluko 3. apartatuak xedatzen du, halaber, iraungitze-deklarazioak ez duela kosturik ezarriko
  • Una vez transcurrido el plazo legal de caducidad o prescripción, en su caso, se procederá al expurgo del presente expediente, con la consiguiente destrucción del mismo = Iraungitzeko edo preskribatzeko legezko epea igaro ondoren, espediente hau garbitu eta suntsitu egingo da
  • Presentado el escrito de contestación dentro del plazo previsto en el artículo 128.1 de la LJCA se deja sin efecto la caducidad acordada en la resolución anterior = Erantzun-idazkia AAJLren 128.1 artikuluan ezarritako epean aurkeztu denez, ondorerik gabe uzten da aurreko ebazpenean erabakitako iraungitzea

Iturria:

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.