“Principio de legalidad” euskaraz, nola?Principio de legalidad = Legezkotasun-printzipio, legezkotasunaren printzipio

Definizioa

Estatuko botere guztiak legearen eta zuzenbidearen mendean jartzen dituen konstituzio-printzipioa

Adibideak

  • Principio de legalidad procesal= Prozesuaren legezkotasun-printzipio 
  • De conformidad con el principio de legalidad, no podrá ejecutarse ninguna medida sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente = Legezkotasun-printzipioak agintzen duenez, ezin izango da inolako neurririk betearazi ez baldin bada epai irmo baten bidez eta indarrean dagoen araudiak aurreikusitako prozeduraren arabera ezarri
  • Conflicto entre el principio de legalidad de la pena y la proporcionalidad de las consecuencias lesivas de la pena para otros derechos e intereses del penado = Zigorraren legezkotasun-printzipioaren eta zigorrak zigortuaren gainerako eskubide eta interesetan izan ditzakeen ondorio kaltegarrien proportzionaltasunaren arteko gatazka. 
  • Los secretarios judiciales desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso = Idazkari judizialek, beren funtzioetako jardunean, legezkotasun eta inpartzialtasun printzipioen arabera jokatuko dute betiIturria:

 

 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.