"dispensa” euskaraz, nola?

Dispensa > lekapen, lekatze

Horrela definitzen du lekapen, eragozpen-lekapen (“dispensa”) 2019ko Bake Epaitegiak hiztegiak:

Ezkongaiei ezkontzeko legezko debekua kentzea eta, ondorioz, ezkontzeko baimena ematea.

 ADIBIDE BATZUK

  • “Si son mayores de 14 años y menores de 16 años se debe obtener previamente la dispensa judicial” > “14 urtetik gorakoak eta 16 urtetik beherakoak badira, lekapen judiziala lortu behar da aldez aurretik”

 

  • “Se dispensa al defensor judicial designado de la necesidad de presentar la partición a la aprobación judicial” > “Izendatutako defendatzaile judiziala lekatzen da banaketa onespen judizialera aurkezteko beharretik”

 

  • Por D./D X se solicitó la dispensa para la convalidación del matrimonio canónico contraído por su hijo/a D/Dª Y, menor de edad, con el fin de que surta plenos efectos civiles y se inscriba en este Registro Civil,” > “X jn.ak/and.ak Y seme/alaba adingabearen ezkontza kanonikoa baliozkotzeko lekapena eskatu zuen, ezkontzak ondore zibil guztiak izan eta Erregistro Zibil honetan inskribatu ahal izan zedin”

                                                               

ITURRIA

 

Pilula guztiak ikusi

 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.