"impugnación” euskaraz, nola?

 impugnación > aurkaratze

 

ADIBIDE BATZUK

  •     Modo de impugnación:” > “Aurkaratzeko modua:”
  • recaída en el juicio referenciado, sobre impugnación de convenio colectivo…” > “Hitzarmen kolektiboa aurkaratzeari buruzko judizioan (goian aipatutakoan)…” 
  • que ha finalizado el plazo de impugnación del inventario y la lista de acreedores sin que se haya presentado impugnación alguna, … > “… amaitu dela inbentarioa eta hartzekodunen zerrenda aurkaratzeko epea, ez dela aurkaratzerik aurkeztu, …”
  • “Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante > Aurkaratzea erabat ezesten bada, aurkaratzaileari ezarriko zaizkio intzidentearen kostuak.”
  •  “Requerirle de alegaciones y pruebas para impugnación de justicia gratuita” > “Errekerimendua egitea doako justizia aurkaratzeko froga eta alegazioak aurkez ditzan”

  

ITURRIA 

  • Epaibar
  • Euskaltzaindia (2018). Euskara Batuaren Eskuliburua (EBE)


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.