"litis” euskaraz, nola?

Litis = auzi                    

Orduan, litisconsorcio, litispendencia eta cosa litigiosa euskaraz, nola?

 

·  litisconsorcio > auzikidetza

 

·  litispendencia > auzibitarte

 

· cosa litigiosa > auziaren gauza

 

Eta hari beretik tiraka… Gehiago:

 

·  litisconsorte > auzikide

 

·  litigante > auzilari

 

·  cuestión litigiosa > auziaren arazo

 

·  objeto litigioso > auziaren objektu

 

 

ADIBIDE BATZUK

  •    “Posible integración voluntaria de la litis. Resolución en casos controvertidos de litisconsorcio necesario>Auzia borondatez osatu ahal izatea. Ebazpena, beharrezko auzikidetzari buruzko kasu eztabaidagarrietan”.
  • “El demandante, al dirigir la demanda a los litisconsortes, …” > “Demandatzaileak, demanda zuzentzean auzikideei,…”.

  •   "Si el tribunal considerare inexistente la litispendencia o la cosa juzgada, …” > “Auzitegiak ulertzen badu auzibitarterik edo gauza epaiturik ez dagoela, …”.

  •  ”…  la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa > “… munta ezingo da inoiz izan auziaren gauzaren balioa baino handiagoa”

  •   “… ni podrá éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad…”  > “…ezingo du auziaren arazoa erabaki esklusiboki oinarritzat hartuta adostasun hori…”

  •    ”…cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas…” > “…kostuak ordaintzera kondenatu den auzilariaren ausarkeria deklaratzen duenean…”

 

                                                            

ITURRIA

  • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
  • Epaibar
  • Euskalterm

 

 

                                                               Pilula guztiak ikusi

 

 

 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.