"oposición” euskaraz, nola?

 

oposición > aurkakotza 

oponerse > aurka egite

Komeni da zehaztea, aurka egite erabiltzen denean, NORI edo ZERI kasua erabili behar dugula, izan ere, zerbaiti egiten zaiolako aurka; esaterako, demandari aurka egitea. Bestalde, aurkakotza erabiltzen dugunean, NOREN edo ZEREN kasua erabili behar dugu, -ren aurkakotza moldearen bidez; esaterako, demandaren aurkakotza.

 Azkenik, kontuz ibili: elkarren antza dutela dirudien arren, ez nahastu aurreko asteko pilulako objektuarekin. Gogoratu: aurkaratze > impugnación eta aurkaratu > impugnar.

Bukatzeko, ea asmatzen duzuen euskaraz esaten “impugnación a la oposición”. Eta “oposición a la impugnación”? Ikus adibideak.


 ADIBIDE BATZUK

  •  ”Escrito de oposición > Aurkakotza-idazki”, “Aurka egiteko idazki”
  • Oposición al recurso contencioso-administrativo” > “Administrazioarekiko auzi-errekurtsoari aurka egite
  • Junto con el informe final de liquidación la administración concursal ha presentado su rendición de cuentas y no se ha formulado oposición a su aprobación.” > “ Likidazioaren azken txostenarekin batera, konkurtso-administrazioak kontu-ematea aurkeztu du, eta ez zaio aurka egin hura onesteari.” 
  • Oposición a la ejecución” > “Betearazpenari aurka egitea”, “Betearazpenaren aurkakotza
  • “… se ha presentado escrito formulando oposición a la impugnación …” >  “…zerbitzu-sariak aurkaratzearen aurkakotza formulatu du…
  • "Se acompañan copias de la impugnación a la oposición a la demanda y de los documentos presentados” > “Honekin batera  doaz demandaren aurkakotza aurkaratzeko idazkiaren kopia eta aurkeztutako dokumentuen kopia”                   

   

ITURRIA

  • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
  • Epaibar
  • Euskalterm
  • Euskaltzaindia (2018). Euskara Batuaren Eskuliburua (EBE)


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.