"lesividad” euskaraz, nola?

lesividad > kaltegarritasun

 

HORREKIN LOTURIK
  • declaración de lesividad > kaltegarritasun-deklarazio, kaltegarritzat jotze, kaltegarri deklaratze
  • recurso de lesividad > kaltegarritasun-errekurtso

DEFINIZIOA

Horrela definitzen du kaltegarritasun-deklarazio, kaltegarritzat jotze, kaltegarri deklaratze (> declaración de lesividad) 2012ko Administrazioarekiko Auziak Hiztegiak:

"Administrazioak interes publikorako kaltegarritzat jotzea interesdunen alde eman duen egintza bat; ondoren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurkaratzen da egintza hori." 
 

ADIBIDE BATZUK 

  • “PE de declaración de lesividad de los regulados en la Sección Segunda del Capítulo I del Título IV de la L.J.C.A.” > “PB AAJLren IV. tituluaren I. kapituluaren bigarren atalean araututako kaltegarritasun-deklarazioa”
  • “El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.” > “Kaltegarritasun-errekurtsoa jartzeko epea bi hilabete izango da, kaltegarritasun-deklarazioa eman den dataren biharamunetik hasita.”
  • Lesividad del convenio colectivo” > “Hitzarmen kolektiboaren kaltegarritasun

ITURRIA

 

Pilula guztiak ikusi


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.