Pilula juridikoen bilduma


Hona hemen Auzia Euskaraz proiektu barruan argitaratu eta banatu diren pilula juridikoen bilduma osoa, berrienetatik zaharrenetara ordenatuta:


 

261 ->“custodia monoparental” euskaraz, nola?
260 ->“custodia compartida” euskaraz, nola?
259 ->“justicia restaurativa” euskaraz, nola?
258 ->“discriminación indirecta por razón de sexo” euskaraz, nola?
257 ->“discriminación directa por razón de sexo” euskaraz, nola?
256 ->“violencia simbólica” euskaraz, nola?
255 ->“violencia doméstica” euskaraz, nola?
254 ->“víctima de violencia de género” euskaraz, nola?
253 ->“violencia contra las mujeres” euskaraz, nola?
252 ->“depósito del vehículo” euskaraz, nola?
251 ->“retirada del vehículo de la vía pública” euskaraz, nola?
250 ->“paralización del vehículo” euskaraz, nola?
249 ->“inmovilización del vehículo” euskaraz, nola?
248 ->“Uso privativo”euskaraz, nola?
247 ->Hirigintzako “uso común” euskaraz, nola?
246 ->"Dominio público” euskaraz, nola?
245 ->"tablón edictal judicial único” euskaraz, nola?
244 ->"curatela” euskaraz, nola?
243 ->"justiprecio” euskaraz, nola?
242 ->"dispensa” euskaraz, nola?
241 ->"lesividad” euskaraz, nola?
240 ->"reinserción social” euskaraz, nola?
239 ->"acumulación” euskaraz, nola?
238 ->"vigilancia penitenciaria” euskaraz, nola?
237 ->"sanción” euskaraz, nola?
236 ->"insolvencia” euskaraz, nola?
235 ->"exacción” euskaraz, nola?
234 ->"posesión” euskaraz, nola?
233 ->"prenda” euskaraz, nola?
232 ->"servidumbre” euskaraz, nola?
231 ->"remoción del tutor” euskaraz, nola?
230 ->"Evacuar el trámite” euskaraz, nola?
229 ->"evacuar el traslado” euskaraz, nola?
228 ->"ejecución forzosa” euskaraz, nola?
227 ->"cuestión incidental” euskaraz, nola?
226 ->"adherirse a …” euskaraz, nola?
225 ->"multa coercitiva” euskaraz, nola?
224 ->"Interno”/ "interna” euskaraz, nola?
223 ->"Acoso” euskaraz, nola?
222 ->"Extinción” euskaraz, nola?
221 ->"Rescisión” euskaraz, nola?
220 ->"Caudal hereditario” euskaraz, nola?
219 ->"Tercería de dominio” euskaraz, nola?
218 ->"Tercería de mejor derecho” euskaraz, nola?
217 ->"Transacción procesal” euskaraz, nola?
216 ->"Desistimiento procesal” euskaraz, nola?
215 ->"Allanamiento procesal” euskaraz, nola?
215 ->"renunciar" euskaraz, nola?
214 ->"agraviado” / ”agraviada” euskaraz, nola?
213 ->"Tácitamente” euskaraz, nola?
212 ->"Consetimiento informado” euskaraz, nola?
211 ->"Declaración jurada” euskaraz, nola?
210 ->"Declaración responsable” euskaraz, nola?
209 ->"recurso contencioso-administrativo” euskaraz, nola?
208 ->"derecho de tanteo” euskaraz, nola?
207 ->"retracto” euskaraz, nola?
206 ->"nulidad” euskaraz, nola?
205 ->"imprudencia” euskaraz, nola?
204 ->"oposición” euskaraz, nola?
203 ->"impugnación” euskaraz, nola?
202 ->"comisión rogatoria” euskaraz, nola?
201 ->"acreedor”/“acreedora” euskaraz, nola?
200 ->"asunto” euskaraz, nola?
199 ->"litis” euskaraz, nola?
198 ->"mala fe”; “ buena fe” euskaraz, nola?
197 ->Día hábil o día natural
196 ->“cohecho” euskaraz, nola?
195 ->"régimen económico matrimonial" euskaraz, nola?
194 ->“sociedad de gananciales” euskaraz, nola?
193 ->Legítima hitzaren adiera ezberdinak
192 ->“requisitoria” eta “requisitoriado” euskaraz, nola?
191 ->Rebelión eta Sedición euskaraz, nola?
190 ->"Desistimiento"euskaraz, nola?
189 ->Erregistro Zibileko idazpenak oro har
188  ->Correo certificado con acuse de recibo, euskaraz nola?
187  ->Despacho hitzaren adiera ezberdinak
186  ->Siglak: puntuarekin ala punturik gabe?
185  ->Marratxoarekin ala marratxorik gabe?
184  ->“Celebración / Celebrar” euskaraz, nola?
183  ->“Certificado de fe de vida y estado” euskaraz, nola?
182  ->“Coacción” euskaraz, nola?
181  ->“Falso testimonio” euskaraz, nola?
180  ->“Encubridor,-a” euskaraz, nola?
179  ->“Rebeldía procesal” euskaraz, nola?
178  ->“Hecho probado” euskaraz, nola?
177  ->“Intimidación” euskaraz, nola?
176  ->“Acoso laboral” euskaraz, nola?
175  ->“Prisión preventiva/provisional” euskaraz, nola?
174  ->“Malversación” euskaraz, nola?
173  ->“Tutela judicial efectiva” euskaraz, nola?
172  ->“Jubilación” euskaraz, nola?
171  ->“Prisión permanente revisable” euskaraz, nola?
170  ->“Comparecencia” euskaraz, nola?
169  ->“Blanqueo de capitales” euskaraz, nola?
168  ->“Acción civil” euskaraz, nola?
167  ->“Medida cautelar” euskaraz, nola?
166  ->“Reconocimiento judicial” euskaraz, nola?
165  ->“Sobreseer” euskaraz, nola?
164  ->“Extinción de la responsabilidad penal/criminal” euskaraz, nola?
163  ->“Edad de consentimiento sexual” euskaraz, nola?
162  ->“Revocación del consentimiento” euskaraz, nola?
161  ->“Consentimiento del afectado” euskaraz, nola?
160  ->“Ejecución dineraria” euskaraz, nola?
159  ->“Despacho de ejecución” euskaraz, nola?
158  ->“Orden general de ejecución” euskaraz, nola?
157  ->“Estado de necesidad” euskaraz, nola?
156  ->“Caducidad procesal” euskaraz, nola?
155  ->“Principio de legalidad” euskaraz, nola?
154  ->Preclusión, precluir... euskaraz, nola?
153  ->“Principio de justicia rogada” euskaraz, nola?
152  ->“Rebelión” euskaraz, nola?
151  ->“Patria potestad” euskaraz, nola?
150  ->“Sedición” euskaraz, nola?
149  ->“Trato degradante” euskaraz, nola?
148  ->“Costas procesales” euskaraz, nola?
147  ->“Jurisdicción voluntaria” euskaraz, nola?
146  ->“Conciliación” euskaraz, nola?
145  ->Arauetako “apartado” eta “párrafo” euskaraz, nola?
144  ->“Vista” euskaraz, nola?
143  ->“Resistencia a la autoridad” euskaraz, nola?
142  ->“Complice” euskaraz, nola?
141  ->“Receptación” euskaraz, nola?
140  ->“Letrado” euskaraz, nola
139  ->“Allanamiento de morada” euskaraz, nola?
138  ->“Principio dispositivo” euskaraz, nola?
137  ->“Juzgado de lo mercantil” euskaraz, nola?
136  ->“Juzgado de violencia sobre la mujer” euskaraz, nola?
135  ->“Abuso sexual” euskaraz, nola?
134  ->“Acoso sexual” euskaraz, nola?
133  ->“Agresión sexual” euskaraz, nola?
132  ->“Acusación falsa” euskaraz, nola?
131  ->“Mediación” euskaraz, nola?
130  ->“Registro Central de Rebeldes Civiles” euskaraz, nola?
129  ->“Diligencia de ordenación” euskaraz, nola?
128  ->“Tacha” euskaraz, nola?
127  ->“Alzamiento de bienes” euskaraz, nola?
126  ->“Calumnia” eta “Injuria” euskaraz, nola?
125  ->“Denegación de auxilio” euskaraz, nola?
124  ->“Trata de seres humanos” euskaraz, nola?
123  ->“Detención ilegal” euskaraz, nola?
122  ->“Prisión permanente revisable” euskaraz, nola?
121  ->“Asesinato” euskaraz, nola?
120  ->“Homicidio” euskaraz, nola?
119  ->“Omisión del deber de socorro” euskaraz, nola?
118  ->“Extorsión” euskaraz, nola?
117  ->“Fraude” euskaraz, nola?
116  ->“Estafa” euskaraz, nola?
115  ->“Hurto” euskaraz, nola?
114  ->“Robo” euskaraz, nola?
113  ->“Lanzamiento” euskaraz, nola?
112  ->“Desahucio” euskaraz, nola?
111  ->“Apropiación indebida” euskaraz, nola?
110  ->Alderdi betearazlea eta betearazpenpekoa
109  ->“a los autos de su razón” euskaraz, nola?
108  ->“Antecedentes penales” euskaraz, nola?
107  ->“El día de la fecha” euskaraz, nola?
106  ->“Inhabilitación” euskaraz, nola?
105  ->“Incapacitación” euskaraz, nola?
104  ->Incapaz, incapacidad, etab.…euskaraz, nola?
103  ->Nola izendatu arau-zatiak euskaraz?
102  ->“BOE” euskaraz, nola?
101  ->“Renta de Garantía de Ingresos” euskaraz, nola?
100  ->“Incapacidad temporal”…euskaraz, nola?
99  ->Incapacidad laboral permanente”…euskaraz, nola?
98  ->“Incapacidad laboral”…euskaraz, nola?
97  ->Discapacidad, deficiencia, etab.…euskaraz, nola?
96  ->“Diligencias urgentes” eta “diligencias finales” euskaraz, nola?
95  ->“Diligencias previas” eta “diligencias preliminares” euskaraz, nola?
94  ->“Apostilla de La Haya” euskaraz, nola?
93  ->“al efecto de” eta “a los efectos de” euskaraz, nola?
92  ->“Al objeto de”, “a fin de”, “al efecto de”… euskaraz, nola?
91  ->“Eskumen”, “eskudun” eta “eskudantzia” ez dira gauza bera
90  ->cuestión/conflicto de competencia... euskaraz, nola?
89  ->“Derecho de repetición”, “acción de repetición”… euskaraz, nola?
88  ->“Remitir”, “remisión” euskaraz, nola?
87  ->“no ajustado a derecho” euskaraz nola?
86  ->INPUTATU hitzaren ordez, zer?
85  ->Nola deklinatu siglak?
84  ->Apoderado, euskaraz nola?
83  ->Herri-izenak nola deklinatu?
82  ->Alzar la suspensión euskaraz, nola?
81  ->Sucesor, sucesión... euskaraz, nola?
80  ->Heredero, herencia... euskaraz, nola?
79  ->"Ikastea" ala "ikasteak" merezi?
78  ->Ez erabili “asanblada”
77  ->Defecto, error, omisión... euskaraz nola?
76  ->“BAIT” beti aditzari lotuta
75  ->Ez nahastu “antzeman” eta “atzeman”
74  ->Idazkari judizialen izendapen berria
73  ->“Amore eman”, “uko egin” eta “atzera egin” ez dira gauza bera
72  ->Ez nahastu “Ertzaintza” eta “ertzaina”
71  ->Ongi etorri!
70  ->Epaitegien zenbakiak nola adierazi?
69  ->Ez utzi aditza atzean!
68  ->Nola idatzi orduak? Eta nola deklinatu?
67  ->Ez nahastu ERREGU- eta ERREGUTZE-errekurtsoak!
66  ->Ez nahastu “bikote” eta “bikotekide”
65  ->Nola esan euskaraz “reincidente”?
64  ->“Agravante” eta “atenuante”, euskaraz nola?
63  ->Inpertsonalak ala pertsonalak?
62  ->“Zaintza” eta “jagoletza” ez dira gauza bera
61  ->“Localización PERMANENTE”, nola?
60  ->“zati batean”, “zatikako” edo “partzial”?
59  ->“sin perjuicio de” euskaraz modu askotara
58  ->Nola esan “dejar/quedar/estar en suspenso” euskaraz?
57  ->“Cuenta de depósitos y consignaciones”, nola?
56  ->“Agertu” eta “pertsonatu” ez dira gauza bera
55  ->Letra larriak neurrian erabili!
54  ->Nola esan euskaraz ”usufructo vitalicio”?
53  ->Nola esan euskaraz ”recurso de apelación”?
52  ->Nola esaten dira euskaraz `querellante´ eta `querellado´?
51  ->Nola esaten da?
50  ->Ustelkeria dela eta…
49  ->Nola esango zenuke euskaraz “plurianual”?
48  ->Euskaraz SALA edo ARETO?
47  ->Hitzezkoa ez da ahozkoa!
46  ->FALTA GRAVE nola esango zenuke?
45  ->Iritziak adierazteko…
44  ->GRAN INVALIDEZ egoera nola deskribatuko zenuke?
43  ->Zer erabili behar da, “ehunekoa”, “portzentaia” ala “portzentajea”?
42  ->Betearazpen, betearazi, betearazle…
41  ->“Ezik” eta “izan ezik” ez dira gauza bera
40  ->Iritziak zuzen adierazteko
39  ->Jaunak eta andreak nola elkartu
38  ->Ikurrak nola deklinatu
37  ->Ditxosozko frogak!
36  ->"Arlo zibila" erabili, eta ez “zibil arloa”
35  ->Orainaldi faltsua
34  ->Lurralde historikoen izenak
33  ->Kontuz okerrak kopiatzearekin!
32  ->Euskaraz “etorkin” edo “immigrante”, ez “inmigrante”
31  ->Zenbait aditz juridiko
30  ->LOPD euskaraz?
29  ->Eskubideak “gogobete” egiten dira?
28  ->Ustelkeria dela eta…
27  ->Nola esan incapacidad euskaraz?
26  ->Arabako hiriburuaren izena
25  ->Donostia-SanSebastian edo Donostia / San Sebastian?
24  ->Gerundio ustela: -larik
23  ->KORRITUAK edo INTERESAK?
22  ->Prozeduren izenak euskaraz
21  ->Siglak nola idatzi
20  ->Nola esaten da euskaraz Servicio Común de Registro de Entrada de Documentos?
19  ->Nola esan euskaraz “copia certificada/compulsada/cotejada…”?
18  ->Nola esan euskaraz “inpugnazio”?
17  ->Euskaraz KEBEZE, ez SCACE
16  ->Kaleratze, utzarazpen, desjabetze eta botatze
15  ->Zer da BITARTEKARITZA?
14  ->Kasuak, hilketak, istripuak... ez dira EMATEN
13  ->Nola esan euskaraz “nota marginal”?
12  ->Nola esango zenituzke euskaraz…
11  ->Honezkero ez da dagoeneko
10  ->Epaiketan frogak ala probak aurkeztu behar dira?
9  ->Zein dira hitz hauen laburdurak? Telefono: tl., tel., telf. Zenbaki: zk., zkia., zenb.
8  ->Euskaraz ZULUP, ez UPAD
7  ->Ez dira epaitegiak, baina justizia jauregietan daude
6  ->EZ erabili "burutu" "egin" adierazteko
5  ->Bait aditzari lotuta
4  ->Gaztelaniazko perito esateko erabili “aditu” eta ez “peritu”
3  ->Epaiketa egin eta irabazten badugu, ospatu egingo dugu
2  ->Auzietan parte hartzen dutenak
1  ->Erabili “polizia-etxe”, eta ez “komisaldegi”


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mila esker zure ekarpenagatik.