Joan edukira
Aukia euskaraz
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

Día hábil o día natural

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 


Epeak zenbatzerakoan, alde handia dago "egun baliodun" esatetik "egun natural" esatera.


DÍA HÁBIL= EGUN BALIODUN

 •   
 • Señalamiento día hábil = Egun balioduna finkatzea
 • caso de ser hallado, cítesele en este juzgado al siguiente día hábil = aurkituz gero, egin bekio zitazioa hurrengo egun baliodunean epaitegi honetan agertzeko
 • Dentro del mismo día en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 223, o en el siguiente día hábil = 223. artikuluko 3. zenbakian adierazitako epea amaitzen den egun berean edo hurrengo egun baliodunean
 • Dentro del siguiente día hábil a la admisión de la demanda, el Juez o Sala requerirá de la oficina pública competente el envío del expediente, que habrá de ser remitido en el plazo de cinco días = Demanda onartu eta hurrengo egun baliodunaren barruan, espedientea bidaltzeko eskatuko dio epaile edo salak bulego publiko eskudunari, eta hark bost egunen epean igorri beharko du espediente hori.

 DÍA NATURAL= EGUN NATURAL, EGUTEGI-EGUN, EGUN ZIBIL

 •   Hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso = Ordainketa egiteko erregelamenduzko epearen azken egun naturalean

 • 10 días naturales a partir de la notificación = 10 egutegi-egun jakinarazpena jasotzen den egunetik zenbatzen hasita

 • La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinad o= Epaile edo magistratuaren destino den organo judizialaren egoitzan ez azaltzea, justifikatu gabe eta modu jarraituan, egun natural batez baino gehiagoz eta lauz baino gutxiagoz

                                                                     
ITURRIA


Epaibar

 
 

Partekatzea