Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

Lege izen batzuk euskaraz

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 
Kode penala
Zigor kodea

Hona hemen zortzi lege ezagunen euskarazko izenak:

Prozedura Zibilaren Legea = Ley de Enjuiciamiento Civil
Prozedura Kriminalaren Legea = Ley de  Enjuiciamiento Criminal
Zigor Kodea = Código Penal
Kode Zibila = Código Civil
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea = Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Adingabeen erantzukizun penala arautzen duen Lege Organikoa = Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Jabetza horizontalaren Legea = Ley sobre Propiedad Horizontal
Lan-arloko Jurisdikzioaren Legea = Ley reguladora de la Jurisdicción Social

Kontsulta gehiago egiteko erabili justizia.net orriko kontsulta tresna edo e-Toolbarra


Partekatzea