Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"mala fe"; " buena fe" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 


mala fe = gaitzuste; fede gaizto; fede txar
buena fe = onuste; fede on

 ADIBIDE BATZUK

  • "Sólo se suspenderá el juicio para la práctica de pruebas, cuando no hubieran podido ser aportadas por el proponente sin mala fe, ." = ".Epaileak judizioa eten ahal izango du frogak gauzatzeko, soil-soilik froga proposatzea zegokionak, fede gaiztorik gabe, ezin izan badu froga aurkeztu, ."  
  • ". no apreciándose temeridad ni mala fe en la parte recurrente, no procede una especial condena de las costas causadas en este incidente" = ". errekurtsogilearengan fede gaiztorik edo ausarkeriarik ikusten ez denez, ez dago arrazoirik kostuei buruzko kondenarik ezartzeko"
  • "No se aprecia temeridad ni mala fe en la parte demandada, ." = "Alderdi demandatuarengan ez da ausarkeriarik ezta gaitzusterik ere antzeman"
  • "Conducta contraria a la buena fe procesal" = "Prozesuko fede onaren aurkako jokabide" 
  • "Obligación de negociar de buena fe" = "Fede onez negoziatzeko betebehar"

                                                                      
ITURRIA
Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
Epaibar


 

Partekatzea