Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

Nola esan incapacidad euskaraz?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), Inkapazitate
Ezgaitasun/ezintasunInkapazitate
Ezgaitasun/ezintasun

Zalantzak izaten ditugu askotan gaztelaniazko incapacidad euskaraz emateko. Hiru termino bereizi behar ditugu euskaraz:

  • EZINTASUNA: lanerako ahalmena urritua izatea (adibidez: Ezintasun iraunkor absolutua =    incapacidad permanente absoluta ? Gaixotasuna zela-eta ezintasun iraunkor absolutua aitortu zioten eta lan egiteari utzi zion)

  • EZGAITASUNA: nork bere burua edota ondasunak gobernatzeko ahalmen urritua izatea (adibidez: Ezgai deklaratzea = declarar incapaz / declaración de incapacidad ? Azaldutakoagatik, bidezkoa da alderdi demandatua bere burua eta ondasunak gobernatzeko ezgai deklaratzea)

  • BALIAEZINTASUNA: nork bere buruaz baliatzeko ahalmen urritua izatea (adibidez: Baliaezintasun-eskaera = solicitud de invalidez ? Langileak baliaezintasun-eskaera aurkeztu du Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalean)

Sakondu nahi izanez gero, behean adibide gehiago:

EZINTASUNA = INCAPACIDAD (lanerako ahalmen urritua)
o   Ezintasun iraunkorra = incapacidad permanente
Gaixotasun arruntaren ondoriozko ezintasun iraunkorra = incapacidad permanente total derivada de enfermedad común
§  Ezintasun iraunkor absolutua = incapacidad permanente absoluta
§  Ezintasun iraunkor osoa = incapacidad permanente total
Errekupera ezin daitekeen ezintasun iraunkor osoa = incapacidad permanente total no recuperable
§  Ezintasun iraunkor partziala = incapacidad permanente parcial
Errekupera ezin daitekeen ezintasun iraunkor partziala = incapacidad permanente parcial no recuperable
o   Aldi baterako ezintasuna = incapacidad temporal
o   Ezintasun-egoera = situación de incapacidad

EZGAITASUN = INCAPACIDAD / INCAPACITACIÓN (nork bere burua edota ondasunak gobernatzeko ahalmen urritua izatea)
o   Ezgaia = incapaz
o   Ezgaitu = incapacitar
o   Ezgaitua = incapacitad@
o   Ezgaitzeko arrazoiak = causas de incapacidad
o   Ezgai deklaratzea = declarar incapacidad
o   Ezgaitze-demanda = demanda de incapacitación
o   Ezgaitze-prozesua = proceso de incapacitación

BALIAEZINTASUNA = INVALIDEZ (nork bere buruaz baliatzeko ahalmen urritua izatea)
o   Baliaezintasun-gradua = grado de invalidez
o   Baliaezintasun-eskaera = solicitud de invalidez
o   Baliaezintasun iraunkorra = invalidez permanente
o   Baliaezintasunaren biziarteko pentsioa = pensión vitalicia de invalidez


Partekatzea