Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"régimen económico matrimonial" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 


Régimen económico matrimonial=ezkontzaren ondasun-eraentza, ezkontzaren araubide juridiko

Ezkontzaren erregimen ekonomiko ez da zuzena

ADIBIDE BATZUK 

  •  con arreglo a la legislación civil que resulte aplicable según el régimen económico matrimonial de que se trate= legeria zibilak kasuan kasuko ezkontzaren ondasun-eraentzarentzat xedatutakoaren arabera
  • Liquidación de régimen económico matrimonial= Ezkontzaren ondasun-eraentzaren likidazioa
  • EDICTO dimanante del procedimiento sobre liquidación de régimen matrimonial=EDIKTUA, ezkontzaren ondasun-eraentza likidatzeari buruzko prozeduraren ondoriozkoa.
  • el régimen matrimonial por el que se rige el matrimonio= ezkontza horrek zer ondasun-eraentza duen adieraz dezan

 

ITURRIA


  • Epaibar

 
Partekatzea