Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"requisitoria" eta "requisitoriado" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 


 requisitoria = errekisitoria; requisitoriado = errekisitoriapeko

Errekisitoria erabili ordez, ez erabili bilatze-agindu edo bilaketa-agindu. Izan ere, bilatze- edo bilaketa-aginduak gaztelaniaz "orden de busca" esan nahi du.
        
ADIBIDE BATZUK

  •  "Cese de requisitoria" = "Errekisitoria bertan behera uztea"

  • ". procedan a la detención e ingreso en prisión del/de la condenado/a, utilizando el modelo oficial de requisitoria." = ". errekisitoria-eredu ofizialaren bidez, kondenatua atxilotu eta espetxera dezaten."

  •  " Para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado una vez sea habido, ." =  "Errekisitoriapekoa atzematen dutenerako haren egoera pertsonalaz erabaki ahal izateko,."

  • "Por último, le cito de comparecencia ante el Órgano Judicial que ha ordenado su busca..." = "Azkenik, zitazioa egin diot, bilatze-agindua eman duen organo judizialean ager dadin."


ITURRIA Partekatzea