Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"acreedor"/"acreedora" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

 acreedor/acreedora > hartzekodun 


ADIBIDE BATZUK

  • ". cualquier acreedoro persona que acredite interés legítimo, podrá personarse y ser parte en dicha sección, ." > "Edozein hartzekodun edo interes legitimoa egiaztatzen duen edonor pertsonatu ahal izango da konkurtsoko atal horretan eta alderdi izan, ."  
  •  "El administrador acreedor deberá designar un profesional que reúna la condición de economista, titulado mercantil, auditor de cuentas o abogado." > "Administratzaile hartzekodunak ekonomialari, merkataritzako tituludun, kontu-auditore edo abokatu profesional bat izendatu beharko duela." 
  • "La relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad, el domicilio y la dirección electrónica, si la tuviere, de cada uno de ellos, ." > "Hartzekodunen zerrenda hurrenkera alfabetikoaren arabera, bakoitzaren identitatea, egoitza eta helbide elektronikoa, halakorik izanez gero, adierazita, ."   

ITURRIA

  • Epaibar
 

Pilula guztiak ikusi


 
 
 

 
Partekatzea