Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"Declaración jurada" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

  Declaración jurada > zinpeko adierazpen

  Zinpeko aitorpen ez da zuzena, ez etazinpeko deklarazio ere.

 

ADIBIDE BATZUK

  • "declaración jurada de inexistencia de vínculo matrimonial y de residencia" > "ezkontza bidezko loturarik ez dagoela eta egoitza ziurtatzeko zinpeko adierazpena" 
  • "DECLARACION JURADA DE ESTADO CIVIL (Y RESIDENCIA) 363 RRC" > "EGOERA ZIBILAREN ETA EGOITZAREN ZINPEKO ADIERAZPENA (EZE-REN 363. ART.)" 
  • "En el caso de solicitantes o titulares para los que no se dispusiera de declaración fiscal previa, se tendrá en cuenta la declaración jurada de sus ingresos mensuales" > "Aurretiaz zerga-aitorpenik egin ez duten eskatzaile edo titularren kasuan, beren hileko diru-sarreren zinpeko adierazpena hartuko da kontuan."

 

 ITITURRIA 

  • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak 
  • Epaibar 
  • Euskalterm

 

 Pilula guztiak ikusi

Partekatzea