Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"impugnación" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

 impugnación > aurkaratze

 

ADIBIDE BATZUK

  •     "Modo de impugnación:" > "Aurkaratzeko modua:"
  • ". recaída en el juicio referenciado, sobre impugnación de convenio colectivo." > "Hitzarmen kolektiboa aurkaratzeari buruzko judizioan (goian aipatutakoan)." 
  • ". que ha finalizado el plazo de impugnación del inventario y la lista de acreedores sin que se haya presentado impugnación alguna, ." > ". amaitu dela inbentarioa eta hartzekodunen zerrenda aurkaratzeko epea, ez dela aurkaratzerik aurkeztu, ."
  • "Si la impugnaciónfuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante" >"Aurkaratzea erabat ezesten bada, aurkaratzaileari ezarriko zaizkio intzidentearen kostuak."
  •  "Requerirle de alegaciones y pruebas para impugnaciónde justicia gratuita" > "Errekerimendua egitea doako justizia aurkaratzeko froga eta alegazioak aurkez ditzan"

  

ITURRIA 

  • Epaibar
  • Euskaltzaindia (2018). Euskara Batuaren Eskuliburua (EBE)


Partekatzea