Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"Interno"/ "interna" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

 Interno/interna > barneratu

Zigor arloan, espetxeetan eta antzekoetan presoa izendatzeko erabiltzen da, eta, kasu horietan, "giltzaperatu"/"recluso" terminoaren sinonimotzat jo daiteke. 

Horrela definitu zen 2015eko Zigor-arloa eta Espetxe-zaintza Hiztegian: 

Zigor eta kautela-neurri askatasun-gabetzaileak betez, espetxean, ospitalean edo bestelako egoitza batean egotera behartuta dagoen pertsona.

 

ADIBIDE BATZUK

  • "Notificación al interno de la Revisión de Grado" > "Gradu-berrikuspenari buruz barneratuari egindako jakinarazpena" 
  • "Notifíquese esta resolución al Mº Fiscal, a la Dirección del Centro y al interno" > "Jakinaraz bekie ebazpen hau Fiskaltzari, espetxeko Zuzendaritzari eta barneratuari" 
  • "El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis año" > Espetxeko edo adingabeak babestu zein zuzentzeko zentroetako funtzionarioak giltzaperatu edo barneratuei ezartzen badizkie bidegabeko zehapen edo gabetzeak, edo horiekin beharrezkoa ez den zorroztasuna erabiltzen badu, orduan, funtzionario horri enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza berezia ezarriko zaio, bi urtetik sei artekoa"

ITURRIA 

  • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak 
  • Epaibar 
  • Euskalterm

 

Pilula guztiak ikusi

 

Partekatzea