Joan edukira
Aukia euskaraz
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

"litis" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

Litis = auzi                    

Orduan, "litisconsorcio", "litispendencia" eta "cosa litigiosa" euskaraz, nola?

 

·  litisconsorcio > auzikidetza

 

·  litispendencia > auzibitarte

 

· cosa litigiosa > auziaren gauza

 

Eta hari beretik tiraka. Gehiago:

 

·  litisconsorte > auzikide

 

·  litigante > auzilari

 

·  cuestión litigiosa > auziaren arazo

 

·  objeto litigioso > auziaren objektu

 

 

ADIBIDE BATZUK

 •    "Posible integración voluntaria de la litis. Resolución en casos controvertidos de litisconsorcio necesario" > "Auzia borondatez osatu ahal izatea. Ebazpena, beharrezko auzikidetzari buruzko kasu eztabaidagarrietan".
 • "El demandante, al dirigir la demanda a los litisconsortes, ." > "Demandatzaileak, demanda zuzentzean auzikideei,.".

 •   "Si el tribunal considerare inexistente la litispendencia o la cosa juzgada, ." > "Auzitegiak ulertzen badu auzibitarterik edo gauza epaiturik ez dagoela, .".

 •  ".  la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa" > ". munta ezingo da inoiz izan auziaren gauzaren balioa baino handiagoa"

 •   ". ni podrá éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad."  > ".ezingo du auziaren arazoa erabaki esklusiboki oinarritzat hartuta adostasun hori."

 •    ".cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas." > ".kostuak ordaintzera kondenatu den auzilariaren ausarkeria deklaratzen duenean."

 

                                                            

ITURRIA

 • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
 • Epaibar
 • Euskalterm

 

 

                                                               Pilula guztiak ikusi

 

   

   

  Partekatzea