Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"nulidad" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

nulidad > deuseztasun

Honako termino hauek ere familia berekoak dira:

nulo > deusez

anular > deuseztatu

anulación > deuseztatze

anulable > deuseztagarri               

anulabilidad > deuseztagarritasun

ADIBIDE BATZUK

  • "Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales" > "Jardun prozesalendeuseztasun-deklarazioa eta deuseztatze-uziak" 
  • "Declaración de nulidadde la actuación" > "Jardunaren deuseztasuna deklaratzea" 
  • "Nulidady subsanación de los actos de comunicación" > "Komunikazio-egintzen deuseztasuna eta konponketa" 
  • "Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial" > "Jabetza industrialeko tituluen deuseztasuna edo iraungitzea deklaratzen duten epaiak"

ITURRIA 

  • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
  • Epaibar
  • Euskalterm

 

Pilula guztiak ikusi 

Partekatzea