Joan edukira
Aukia euskaraz
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

"oposición" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

 

oposición > aurkakotza 

oponerse > aurka egite

Komeni da zehaztea, aurka egite erabiltzen denean, NORI edo ZERI kasua erabili behar dugula, izan ere, zerbaiti egiten zaiolako aurka; esaterako, demandari aurka egitea. Bestalde, aurkakotza erabiltzen dugunean, NOREN edo ZEREN kasua erabili behar dugu, -ren aurkakotza moldearen bidez; esaterako, demandaren aurkakotza.

 Azkenik, kontuz ibili: elkarren antza dutela dirudien arren, ez nahastu aurreko asteko pilulako objektuarekin. Gogoratu: aurkaratze > impugnacióneta aurkaratu > impugnar.

Bukatzeko, ea asmatzen duzuen euskaraz esaten "impugnación a la oposición". Eta "oposición a la impugnación"? Ikus adibideak.


 ADIBIDE BATZUK

 •  "Escrito de oposición">"Aurkakotza-idazki", "Aurka egiteko idazki"
 • "Oposiciónal recurso contencioso-administrativo" > "Administrazioarekiko auzi-errekurtsoari aurka egite"
 • "Junto con el informe final de liquidación la administración concursal ha presentado su rendición de cuentas y no se ha formulado oposicióna su aprobación." > " Likidazioaren azken txostenarekin batera, konkurtso-administrazioak kontu-ematea aurkeztu du, eta ez zaio aurka eginhura onesteari." 
 • "Oposicióna la ejecución" > "Betearazpenari aurka egitea", "Betearazpenaren aurkakotza"
 • ". se ha presentado escrito formulando oposicióna la impugnación." >  ".zerbitzu-sariak aurkaratzearen aurkakotzaformulatu du."
 • "Se acompañan copias de la impugnación a laoposicióna la demanda y de los documentos presentados" > "Honekin batera  doaz demandaren aurkakotza aurkaratzeko idazkiaren kopia eta aurkeztutako dokumentuen kopia"                   

   

ITURRIA

 • Epaitegietako lexikoa eta eredu judizialak
 • Epaibar
 • Euskalterm
 • Euskaltzaindia (2018). Euskara Batuaren Eskuliburua (EBE)


Partekatzea