Joan edukira
Aukia euskaraz
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

"Tercería de mejor derecho" euskaraz, nola?

egilea: Auzia Euskaraz (Epaibi), 

 Tercería de mejor derecho > Eskubide hobeko hirugarrengotza

 

Horrela definitu zen,2015eko Prozedura Zibila Hiztegian:  

Hirugarren batek sustatutako akzioa, bere kreditua, alderdi betearazlearenarekin alderatuta, lehentasunezkoa delako baliatzen duena.

   ADIBIDE BATZUK

  •  "La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre frente al acreedor ejecutante, y se sustanciará por los cauces del juicio verbal" > "Eskubide hobeko hirugarrengotza hartzekodun betearazlearen aurka zuzenduko da beti, eta hitzezko judizioaren bideetatik bideratuko da"  
  • "La tercería de mejor derecho procederá desde que se haya embargado el bien a que se refiera la preferencia, si ésta fuere especial o desde que se despachare ejecución, si fuere general" > "Eskubide hobeko hirugarrengotza bidezkoa izango da lehentasunak ukitutako ondasuna enbargatzen denetik, lehentasuna berezia bada, edo betearazpena abiarazten denetik, orokorra bada"
  • "Si los demandados no contestaran la demanda de tercería de mejor derecho, se entenderá que admiten los hechos alegados en la demanda" > "Demandatuek ez badiote erantzuten eskubide hobeko hirugarrengotzaren demandari, ulertuko da onartu egiten dituztela demandan alegatutako egitateak"

                                                                

ITURRIA

 

Pilula guztiak ikusi

 

Partekatzea